مدل شايستگي راهي براي توسعه توانمندسازي مشاغل كليدي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدل شايستگي راهي براي توسعه توانمندسازي مشاغل كليدي سازمان

دانلود مقاله : مدل شايستگي راهي براي توسعه توانمندسازي مشاغل كليدي سازمان

در اين مقاله سعي شده است به اين سوالات پاسخ داده و چگونگي تدوين برنامه هاي توسعه و بهبود كاركنان بر مبناي مدل شايستگي ها شرح داده شود .

كه اين پژوهش از نتايج پروژه “تدوين مدل شايستگي براي مديران پروژه” در پژوهشگاه نير و و تعريف پروزه طراحي نظام مديريت منابع انساني بر پايه رويكرد شايستگي در شركت برق منطقه اي هرمزگان حاصل شده است

هدف از اين طرح ، شناسايي وضعيت جاري توانايي ها ي كاركنان و شاغلين كليدي سازمان است به طوري كه بتوان با تدوين مدل مناسب
شايستگي هر شغل زمينه شناسايي خلاءها و كاستي هاي موجود شناسايي گردد و با استفاده از مدل شايستگي حاصل
برنامه هاي بهبود, رشد توسعه توانمندي ها و شاخص هاي مورد نياز فراهم گردد.

مدل كه براي مديران پروژه پژوهشگاه نيرو بدست آمده داراي پنج بعد شايستگي شامل؛شايستگي هاي دانشي، عملكردي، فردي ، صنعتي و سازماني بوده كه هر كدام با توجه سطح مديريت پروژه ويژگي ها و خوشه بندي خاص خود را دربرمي گيرد.

در اين مقاله چگونگي تدوين مدل شايستگي از طراحي ساختار حيطه هاي شايستگي تا تعيين عمق و سطح گستردگي شايستگي هاي
مرتبط با هر سطح از مديريت پروژه و نيازسنجي آموزشي كاركنان شاغل و ارائه برنامه هاي ارتقاء شايستگي هاي دانشي, مهارتي وفردي افراد نشان داده مي شود.

كه مي توان ازآن جهت رشد سيستماتيك و هدفمند كارشناسان، مديران پروژه و مديران ارشد, ارتقاء هدفمند مشاغل كليدي , ساماندهي و هدفمند نمودن برنامه هاي جامع آموزشي ,بهبود نظام حقوق و دستمزد ,استقرار سيستم مناسب جذب , ايجاد و اصلاح نظام انتصاب كاركنان واصلاح نظام ارزيابي عملكرد استفاده نمود.

 

مسعودصادقيان -كميته راهبري پروژه – كيميا ميركمالي
پژوهشگاه نيرو -دانشگاه صنعت آب و برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *