مدل سلامت سيستم قدرت با حضور مزارع بادي

امروزه روند استفاده از منابع انرژي تجديدپذير به ويژه باد به منظور توليد برق در كشورهاي مختلف جهان رشد زيادي داشته است. اين منابع پاك و دوستدار محيط زيست بوده و مشكلاتي نظير از بين رفتن لايه ازن و گرم شدن زمين، پايان يافتن، نوسان قيمت و هزينه بهره- برداري را ببه دنبال ندارند. اما از آنجا كه توان نيروگاههاي بادي به سرعت باد وابسته است متغير بوده و داراي عدم قطعيت ميباشد و لذا. با زياد شدن سهم نيروگاههاي بادي در توليد برق مسائل مختلف سيستم قدرت به مانند قابليت اطمينان، كيفيت توان و بهرهبرداري متفاوت با قبل خواهد بود. بنابراين تكنيكهاي جديدي بايد معرفي شود تا بتواند تأثير اين نيروگاهها بر سيستم قدرت را بررسي نمايد..به همين لحاظ اين مقاله روشي تحليلي به منظور انجام مطالعات بهرهبرداري بر روي سيستم قدرت شامل مزارع بادي معرفي ميكند و بر اساس آن شاخصهاي مدل سلامت سيستم قدرت را تعيين مينمايد.مدل سلامت سيستم قدرت احتمال حالتهاي سلامت، حاشيه و ريسك را تعيين نموده و بر اساس آن ميتوان مقادير مطمئنتري از رزرو چرخان را تعيين نمود. روش پيشنهادي بر سيستم تست :  RBTSبا دادههاي سرعت باد مربوط به منطقه منجيل اعمال شده و شاخصهاي مهم بهرهبرداري بدست آمده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *