مدل سازي پست هاي GIS جهت شبيه سازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدل سازي پست هاي GIS جهت شبيه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع

دانلود مقاله : مدل سازي پست هاي GIS جهت شبيه سازي اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع

در پست هاي GIS ، اضافه ولتاژهاي گذراي بسيار سريع عموما در نتيجه باز شدن يا بسته شدن سكسيونرهاي پست به وقوع مي پيوندند.در اين مقاله نحوه مدل سازي عناصر مختلف پست GIS بررسي شده و براي مدل سازي شين و محفظه GIS ،‌روش جديدي موسوم به روش كابل با محفظه لوله اي ارائه گرديده است كه اشكالات و نقايص روش معمول يعني روش خط با پارامترهاي گسترده را مرتفع مي سازد. پست 132GIS كيلوولتي اروند كنار، توسط روش كابل با  محفظه لوله اي مدل سازي گرديد. يكي از مزيت هاي روش كابل با محفظه لوله اي نسبت به روش معمول اين است كه با استفاده از اين روش، مي توان ولتاژ گذراي  محفظه را در همه نقاط پست محاسبه و بررسي كرد . براي پست مذكور، ولتاژ گذراي محفظه و بيشينه دامنه آن، در نقاط مختلف و براي آرايش هاي متفاوت كليدزني سكسيونرها محاسبه شده است . همچنين، روش هاي كاهش دامنه ولتاژ گذراي محفظه مورد بررسي قرار گرفته است.

اكبر زارع كابدول
شركت توزيع نيروي برق استان البرز
كرج- ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *