مدل سازي و كنترل توان سامانه سلول سوختي متصل به شبكه

ستفاده از منابع توليد پراكنده مزاياي بسياري از جمله تامين نياز پيك بار، كاهش تلفات شبكه ، تامين توان راكتيو به صورت محلي و تنظيم ولتاژ شبكه را به دنبال دارد. از ميان تمام منابع توليد پراكنده، سلول هاي سوختي به دليل بازده بالا، چگالي انرژي زياد، قابليت توليد همزمان گرما و توان الكتريكي و انتشار ناچيز آلاينده ها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. در اين مقاله استفاده از يك سامانه سلول سوختي متصل به شبكه، به عنوان منبع توليد پراكنده با قابليت اطمينان بالا پيشنهاد شده و بدين منظور مدل ديناميكي سلول سوختي نوع مورد شبيه سازي قرار گرفته است. مبدل DCDCافزاينده، به منظور افزايش سطح ولتاژ توليدي سامانه و تثبيت ولتاژ لينك DCمورد استفاده قرار گرفته است كه امكان اتصال چندين منبع توليد پراكنده مختلف به صورت موازي بدون نياز به سنكرونيزاسيون را فراهم مي آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *