مدل ديناميكي توربين نيروگاه بخاري شهيد مفتح

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – شناسايي مدل ديناميكي توربين نيروگاه بخاري شهيد مفتح همدان

دانلود مقاله : شناسايي مدل ديناميكي توربين نيروگاه بخاري شهيد مفتح همدان

دوام سيستم قدرت، وابستگي زيادي به شرايط پايداري آن دارد. آثار اغتشاش بر پايداري استاتيك و ديناميك ممكن است منجر به شرايط اضطراري در سيستم قدرت شود .

ديناميك شبكه برق كشور متاثر از ديناميك اجزاء تشكيل

دهندهي آن است و بررسي رفتار آن نيازمند شناخت از رفتار واحدهاي توليدي آن است. توربينهاي بخار موجود در كشور

بخش قابل توجهي از برق كشور را تامين مي نمايند و در كنترل بار و فركانس شبكه برق كشور شركت دارند .

بمنظور شناسايي مدل دقيق نيروگاه نياز به انجام تست مي باشد و

مدلهاي تحليلي و محاسباتي داراي خطا هستند. در اين مقاله مدل ديناميكي -كنترلي توربين و بخش مكانيكي گاورنر

نيروگاه بخار شهيد مفتح همدان بمنظور مدلسازي رفتار توربين در برابر اغتشاشات كوچك بر اساس نتايج تست ارائه ميگردد كه مدل محاسباتي نيز استخراج و بعنوان مقادير اوليه

در استخراج مدل تجربي استفاده شده است.

تست واحد بخار به منظور شناسايي تجربي مدل توربين آن براي اولين بار در

كشور صورت گرفته و صحت سنجي مدل بدست آمده دقت بالاي آن را در مدلسازي رفتار توربين نشان ميدهد.

 

جعفر آقاياري باقر شهبازي سعيد صادقي نعمت حميدي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *