مدل بهینه برقراری شفافیت مکانی در سیستمهای توزیع شده

در شفافیت مکانی که یکی از قابلیتهای اصلی و بالقوه سیستمهای توزیع شده می باشد کاربر نیازی ندارد که لزوما از مکان واقعی یا فیزیکی یک منبع یا سرویس دهنده اطلاع داشته باشد بعبارت دیگر در یک سیستم که از شفافیت مکانی برخوردار است کاربر می تواندبراحتی به فایلهایی که درمکانهای دوردست و بصورت سراسری ذخیره شده اند به شکل فایلهای محلی خودش دسترسی پیدا نماید چندین مدل مختلف برای فراهم کردن شفافیت مکانی وجود دارد که عبارتند از: موقعیت خانگی، موقعیت ارسال و مدل زنجیره زوجهای .Stub-Scion دراین مقاله مدل جدیدی برای شفافیت مکانی ارائه میشود که درآن ضمن حذف معایب موجوددر روشهای فوق سعی شده از یک سرویس دهنده برای نگهداری و ثبت اتصالات استفاده گردد که دراین سرویس دهنده نیز با استفاده از یک روش پویا کلیه اتصالات بین کاربران و سرویس دهنده های گوناگون بروزآوری میشود.

 

علیرضا صالحان – حسین دلداری

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدگروه کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *