مدل بهينه برقراري شفافيت مكاني در سيستمهاي توزيع شده

در شفافيت مكاني كه يكي از قابليتهاي اصلي و بالقوه سيستمهاي توزيع شده مي باشد، كاربر نيازي ندارد تا لزوما از مكان واقعي يا فيزيكي يك منبع يا سرويس دهنده اطلاع داشته باشد. بعبارت ديگر در يك سيستم كه از شفافيت مكاني برخوردار است، كاربر مي تواند براحتي به فايلهايي كه در مكانهاي دوردست و بصورت سراسري ذخيره شده اند، به شكل فايلهاي محلي خودش دسترسي پيدا نمايد. چندين مدل مختلف براي فراهم كردن شفافيت مكاني وجود دارند كه عبارتند از: موقعيت خانگي، موقعيت ارسال و مدل زنجيره زوجهاي -Stub .Scion در اين مقاله مدل جديدي براي شفافيت مكاني ارائه مي شود كه در آن ضمن حذف معايب موجود در روشهاي فوق، سعي شده كه از يك سرويس دهنده براي نگهداري و ثبت اتصالات استفاده گردد كه در اين سرويس دهنده نيز با استفاده از يك روش پويا كليه اتصالات بين كاربران و سرويس دهنده هاي گوناگون، بروزآوري مي . دشو در نهايت مقايسه اي از روشهاي موجود و روش پيشنهادي ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *