مدلسازی حلقه کنترل و لتاژ یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان به روش تقریب خطی تبار

یکسو کننده های تصحیح کننده ضریب توان دارای مشخصه غیرخطی می باشد طراحی کنترل کننده براساس مشخصه غیرخطی نیز بسیار دشوار است به منظور استفاده از ابزار های تحلیل و طراحی خطی بایستی سیستم غیرخطی به نحوی تقریب خطی زده شود دراین مقاله از تقریب خطی تبار برای مدلسازی سیستم کنترل ولتاژ یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان استفاده شده است شبیه سازی سیستم با استفاده ازمدلهای غیرخطی خطی تبار و خطی ارائه شده است نتایج نشانگر مزیت تقریب خطی تبار برتقریب خطی در پیش بینی رفتار سیستم است.

 

بهمن غلامی -حامد ملا احمدیان کاسب

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *