مدلسازي و كنترل يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه به همراه توربين بادي چرخاننده آن ميثم صادقي

اين مقاله نتايج شبيه سازي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه) (DFIMكه توسط توربين بادي چرخانده مي شود را ارائه مي نمايد. در اين سيستم از دو مبدل PWMدو جهته براي اتصال روتور ماشين به استاتور استفاده مي شود. از سوي ديگر براي جدا سازي توانهاي اكتيو و راكتيو توليدشده توسط ماشين روش كنترل برداري شار استاتور استفاده مي گردد. در ضمن براي ماشين القايي، مبدل PWMوهمچنين توربين بادي از مدل رياضي استفاده گرديده است. با استفاده از اين روش كنترل مي توان فركانس و ولتاژ خروجي استاتور و همچنين توان اكتيو و راكتيو تحويل داده شده به بار و ضريب توان را كنترل نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *