مدلسازي و كنترل جامع توربين بادي سرعت- متغير (VSCM)

توربين هاي بادي مي توانند به عنوان محرك اوليه ژنراتورهاي سنكرون و آسنكرون به كار روند. مدلسازي صحيح توربين، براي شبيه سازي و بررسي حالت گذرا و پايداري  نيروگاه بادي امري ضروري است. در اين مقاله، توربين بادي سرعت-متغير با امكان كنترل زاويه پيچش پره ها ، همراه با ژنراتور القايي روتور قفس سنجابي كه از طريق  يك مبدل الكترونيك قدرت به بار محلي و شبكه بي نهايت متصل است، را مدلسازي نموده و سپس يك كنترل كننده جامع مولد سيگنال مرجع به ازاي سرعتهاي مختلف  باد طراحي مي نماييم. اهداف كنترل كننده عبارتند از: كنترل ولتاژ پايانه خروجي ژنراتور، افزايش راندمان ژنراتور و افزايش توان استخراج شده از انرژي باد. شبيه سازيها  نشان مي دهد كه در سرعتهاي مختلف باد، كنترل كننده طراحي شده اهداف طراحي را به خوبي برآورده مي سازد.

 

سيدحسين اجتهد مهدي كراري
شركت خدمات مهندسي برق (مشانير)- دانشگاه صنعتي اميركبير
ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *