مدلسازي و تعيين فركانسهاي مدلسازي و تعيين فركانسهاي پيچشي توربين هاي بادي در سيستم قدرت

با توجه به نفوذ هرچه بيشتر نيروگاههاي بادي , مدلسازي مناسب توربين بادي در سيستم قدرت اجتناب ناپذير بنظر ميرسد. از آنجائيكه تعيين نوسانات زير سنكرون در رفتار ديناميكي سيستم قدرت تاثيرگذار است . لذا در اين مقاله به تعيين فركانسهاي پيچشي يك توربين بادي واقعي و نحوه مدلسازي و ساده سازيهاي مدل توربين پرداخته ميشود و نشان داده ميشود كه ميتوان از كدام يك از المانهاي توربين بادي در تعيين فركانسهاي پيچشي صرفنظر نمود و از مدل ساده تري استفاده كرد . در اين تحقيق از اطلاعات عملي توربين بادي ژنراتور القائي قفس سنجابي از نوع V 47 ساخت شركت VESTAS با قدرت 660 كيلووات استفاده شده كه در نيروگاه منجيل و ديزباد در ايران در حال بهره برداري ميباشند . همچنين از نرم افزار Mechanical Desktop و MATLABAB جهت بررسي و تعيين مدهاي فركانسي استفاده گرديده است . نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه يكي از فركانسهاي پيچشي توربين بادي مورد مطالعه در نزديكي فركانس چرخش پره ها قرار دارد و ممكن است عامل خراب شدن گيربكسهاي توربينهاي بادي در منجيل باشند، همچنين شفت اصلي توربين مؤثرترين عامل بر مقدار فركانس نوسانات پيچشي در توربين بادي است.

 

حسين كاظمي كارگر ايمان دهستاني كلاگر
عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان دانشجوي كارشناسي ارشد
دانشگاه زنجان- دانشكده مهندسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *