مدلسازي و بهينه سازي فني، اقتصادي بازسازي نيروگا ههاي بخار با استفاده از توربين هاي گاز

با توجه به رشد روز افزون مصرف الكتريسيته، همراه با احداث نيروگاههاي جديد، صنعت برق كشور، نياز به ارائه راهكارهايي جهت استفاده بهينه و بازسازي نيروگاههاي موجود، مخصوصا نيروگاههاي بخار با مصرف سوختهاي فسيلي دارد، كه عمدتا در سه الي چهار دهه اخير احداث شده و به بهره برداري رسيده اند و از لحاظ عملكردي  در شرايط نامطلوب از نظر بازده حرارتي بسر مي برند. در اين مقاله يكي از روشهاي مهم جهت بازسازي نيروگاههاي بخار، كه استفاده از توربينهاي گاز ميباشد، در مورد  نيروگاه بعثت بررسي شده است. بازسازي اين نيروگاه، پس از مدلسازي آن با نرم افزارهاي نوشته شده به زبان ويژوال بيسيك، با روش اصلاح ديگ بخار انجام پذيرفته  است. در نهايت با استفاده از روشهاي بهينه سازي عددي، پارامترهاي طراحي، به كمك بهينه سازي فني و اقتصادي، تعيين شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *