مدلسازي وبررسي عملكرد كولرهاي تبخيري جهت افزايش توان خروجي توربينهاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي فارس

روشهاي خنك كن تبخيري از نوع فاگ و مديا در مقايسه با ساير روشهاي ديگر از اولويت بالاتري جهت افزايش توان خروجي توربينهاي گاز در فصول گرم سال برخوردار مي باشند. در اين مقاله روش خن ككن مديا كه در نيروگاه سيكل تركيبي فارس اجرا شده است مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. براساس مدلسازي صورت  گرفته، تأثير پارامترهاي مختلف طراحي از جمله سرعت هواي ورودي به كولرهاي تبخيري، ابعاد آن، شكل هندسي صفحات مديا، افت فشار و طول كانال مورد بررسي  قرار گرفته و نتايج ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *