مدلسازي رفتار ديناميكي برقگيرهاي اكسيد فلزي در مطالعات شامل گذراهاي سريع

يكي از عناصر مهم سيستمهاي حفاظتي برقگيرها مي باشند. كاربرد گسترده برقگيرهاي اكسيد فلزي و اهميت رفتار ديناميكي اينگونه برقگيرها در تعيين محل برقگير و  هماهنگي عايقي ، لزوم استفاده از مدلي دقيق براي شبيه سازي اين رفتار ديناميكي (وابسته به فركانس) را مشخص ميكند. تاكنون مدلهاي گوناگوني براي شبيه  سازي رفتار برقگير در برابر امواج سريع ارائه شده ، ولي مشكل اصلي در تعيين پارامترهاي مدل ميباشد.

 

رضا دولت آبادي
دانشجوي كارشناسي ارشد برق- قدرت

جواد ساده
استاديار گروه برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *