مدلسازي حالت پايدار حرارتي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور قابل ملاحظ هاي مورد توجه صنعت ترانسفورماتورسازي قرار گرفته اند. مشخصة ضد آتش ترانسفورماتورهاي خشك رزيني آنها را به يك گزينة مطلوب جهت استفاده در مناطق مسكوني و بيمارستانها تبديل كرده است، ولي با وجود محاسني كه اينگونه از  ترانسفورماتورها دارند، مشخصة حرارتي آنها بدليل استفاده از رزين، بسيار نامطلوب مي باشد. بنابراين بسيار مهم است كه رفتار حرارتي ترانسفورماتور خشك رزيني در  شرايط مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *