مدلسازي باتريها به منظور بررسي راندمان شارژ در سيستمهاي شارژ خورشيدي

در اين مقاله با معرفي مدل امپدانسي باتري، عملكرد باتريها در فرآيند شارژ، مورد بررسي قرار گرفته و با ارائه يك روش ساده براي اندازهگيري امپدانس يك باتري، كاربرد مدل در يك سيستم ذخيره انرژي خورشيدي مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين با تحليل رفتار باتري در فرآيند شارژ به روش پالسي و پيوسته نشان داده شده است كه با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مدل، ميتوان زمان شارژ و زمان استراحت در شارژ پالسي را به گونهاي انتخاب نمود كه ميزان انرژي مورد نياز براي شارژ در روش شارژ پالسي نسبت به شارژ پيوسته كاهش يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *