مدلسازي انتشار امواج راديويي از درون پنجره هاي ساختماني با روش ماتريس خط انتقال

در اين مقاله، روش عددي ماتريس خط انتقال براي مدلسازي سازي انتشار امواج راديويي از درون آرايه اي از پنجره ها مورد استفاده قرار گرفته است. اين آرايه با كمك قضيه جمع آثار و بر مبناي نتايج حاصل از تحليل يك تك پنجره و در حالتهاي گوناگون مورد ارزيابي قرار مي گيرد و مسئله انتشار امواج راديويي در هر حالت جداگانه بررسي خواهد شد. اثر تغيير ابعاد، جنس پنجره ها و همچنين زاويه تابش موج صفحه اي به تفصيل بيان مي شود و در هر مورد، نتايج با ساير روشهاي عددي نظير FDTD يا Ray Tracing مقايسه مي گردند.

 

فرهاد رفيعي مزرعه نو، امير نجفيان آغميوني
مهندسين مشاور ارتباطات پيشرو
صنايع موشكي هوا و فضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *