مدلسازي ، شبیه سازي و کنترل نیروگاه بادي ایزوله از شبکه

نیاز روزافزون به انرژي الکتریکی و بحث آلودگی محیط زیست و نیز هزینه بالاي استفاده از سوخت هاي فسیلی توجه مهندسان برق را بیش از پیش به استفاده از انرژي هاي نو معطوف نموده است. انرژي باد ارزان ترین و مناسب ترین شکل انرژي هاي نو می باشد و امروزه تقریباً در حدود 50000 توربین بادي در سراسر جهان بیش از 240000 مگاوات انرژي الکتریکی تولید می کنند. به منظور شبیه سازي کامپیوتري و تحلیل نحوه عملکرد و کنترل سیستم هاي بادي وجود مدل دقیقی از هر یکاز اجزاي تشکیل دهنده ضروري است. در این مقاله ابتدا به مدلسازي یک توربین بادي پرداخته و سپس توسط نرم افزار Simulink شبیه سازي و کنترل یک سیستم بادي ارائه می گردد.

 

احسان میرزازادي
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *