مدلاسیون بهره در تقویت کننده های فیبر نوری با آلایش اربیوم EDFAs

در این مقاله مدلاسیون دامنه فرکانس پایین یک سیگنال دیجیتال نوری در سیستم های شامل تقویت کننده های فیبر نوری با آلایش اربیوم مورد بررسی قرار گرفته است این مقاله به بررسی اندیس مدلاسیون تابع تبدیل پمپ سیگنال و سیگنال-سیگنال در EDFA پرداخته است  ودر این بررسی از مدل هایی که تا کنون برای مدلاسیون بهره EDFA ارائه شده است و علاوه بر آن نقش گسیل القایی تقیت شده ASE مورد بررسی قرار گرفته است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *