محدودساز جريان خطا بر هماهنگي رله هاي اضافه جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تأثير زمان تأخير عملكرد محدودساز جريان خطا بر هماهنگي رله هاي اضافه جريان با حضور توليدات پراكنده در شبكه

دانلود مقاله : تأثير زمان تأخير عملكرد محدودساز جريان خطا بر هماهنگي رله هاي اضافه جريان با حضور توليدات پراكنده در شبكه

با اتصال واحدهاي توليد پراكنده به شبكه توزيع، سطوح اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبكه تغيير مي كند كه منجر به بروز مشكلاتي در هماهنگي رله هاي اضافه جريان شبكه مي شود. استفاده از محدودكننده جريان خطا (FCL) يكي از مؤثرترين روش ها براي محدودكردن جريان خطا و كاهش اثرات توليد پراكنده بر روي هماهنگي رله ها بهنگام بروز خطا مي باشد. در اين مقاله، در ابتدا براي بازيابي هماهنگي رله ها با حضور توليدات پراكنده از FCL استفاده ميشود و امپدانس مناسب FCL از نوع مقاومتي يا راكتانسي براي محدودسازي مؤثر جريان خطا تعيين مي شود. در ادامه و در مهمترين بخش اين مقاله اثر زمان تأخير عملكرد محدودكننده جريان خطا در محدودسازي جريان خطا بر روي هماهنگي رله هاي جريان زياد شبكه مورد مطالعه قرار گرفته است . تأخير در زمان عملكرد FCL سبب مي شود كه قبل از وارد شدن FCL به شبكه جريان خطاي گذراي نسبتاً شديدي از رله ها عبور كند. عبور اين جريانهاي گذرا ممكن است بر روي هماهنگي رله – هاي جريان زياد اثر منفي داشته باشد. براي بررسي هماهنگي رله هاي شبكه با درنظرگرفتن جريانهاي گذراي ناشي از تأخير عملكرد FCL و رفتار گذراي DG ها از مدل ديناميكي رله استفاده ميشود.

 

علي عاقلي
شركت مهندسين مشاور موننكو ايران
تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *