محاسبه گذراهاي الكترومغناطيسي در كابل هاي زيرزميني با درنظرگرفتن وابستگي فركانسي ماتريس هاي تبديل

در مدل سازي كابلهاي زيرزميني در حوزه modal با استفاده از تئوري مقدار ويژه/بردار ويژه ، ماتريسهاي تبديل براي بدست آوردن ادميتانس مشخصه Ycm و تابع انتشار H m در حوزه modal بكار گرفته مي شوند. اما با وجود آنكه ماتريسهاي تبديل مذكور مختلط و وابسته به فركانس مي باشند، برنامه هاي تحليل حالتهاي گذراي  الكترومغناطيسي (EMTPs) آنها را حقيقي و ثابت (محاسبه شده در يك فركانس خاص) درنظر مي گيرند كه اين كار عليرغم آنكه بازده محاسبات را افزايش مي دهد اما در مواردي كه وابستگي فركانسي درايه هاي ماتريس تبديل شديد باشد نظير كابلها به نتايج اشتباه و غيرقابل اعتماد منجر خواهد شد.

 

بابك پركار مجيد هاشمي نژاد مهدي وكيليان
دانشكده مهندسي برق  دانشگاه صنعتي شريف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *