محاسبه نرخ هاي خرابي مربوط به صاعقه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – يك روش گسترش يافته جديد براي محاسبه نرخ هاي خرابي مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوايي بر مبناي تواناييهاي ATP و MATLAB

دانلود مقاله : يك روش گسترش يافته جديد براي محاسبه نرخ هاي خرابي مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوايي بر مبناي تواناييهاي ATP و MATLAB

در اين مقاله يك روش گسترش يافته جديد براي ارزيابي آماري نرخ هاي تخليه الكتريكي، اضافه ولتاژها و احتمال

خرابي عايقي ناشي از هر دوي ضربههاي صاعقه عمودي و غيرعمودي در خطوط انتقال با استفاده از روش مونت كارلو ارائه ميشود.

هدف اصلي اين مقاله افزايش دقت مقادير خرابيهاي مربوط به صاعقه از طريق مدلسازي دقيق اجزاي

شبكه مانند مقاومت زمين، دكل انتقال و زنجيره مقره و همچنين شبيه سازي ضربه هاي صاعقه غيرعمودي در قياس با روشهاي سنتي و گذرگاه عمودي مي باشد .

مطالعات پارامتريك نيز با استفاده از اين روش براي تعيين حساسيت

نرخ تخليه الكتريكي بر حسب برخي پارامترهاي جريان صاعقه و خط انتقال انجام شده است .

بعلاوه يك پالا يش براي كاهش زمان شبيه سازي با حفظ دقت محاسبات بكار برده شده است.

تخليه هاي الكتريكي به وجود آمده توسط ضربه هاي صاعقه

يكي از مهمترين فاكتورهايي است كه بهطور جدي بر قابليت اطمينان خطوط انتقال هوايي ولتاژ بالا تاثير مي گذارد .

امير شفايي وحيد فرجي احمد غلامي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين
خمين – ايران
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *