محاسبه قابليت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قيود امنيتي و پايداري ولتاژ بين مناطق مازندران و خراسان

يكي از نياز هاي اساسي بازار برق داشتن اطلاعات قابليت انتقال توان در دسترس در هر لحظه مي باشد. قابليت انتقال توان در دسترس بايد به روشي تعيين گردد كه داراي دقت و سرعت مناسب بوده و ملاحظات پايداري ولتاژ نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله يك روش براي محاسبه ظرفيت قابل انتقال در دسترس ارائه شده كه علاوه بر قيود امنيتي قيد پايداري ولتاژ را در نظر مي گيرد. براي اين منظور ابتدا به روش پخش بار بهينه با قيود امنيتي حداكثر بار منطقه مصرف تعيين مي گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *