محاسبه ضريب تصحيح عملكرد رله هاي فركانسي در اولين گام حذف بار اضطراري شبكه

در اين مقاله ابتدا پاسخ فركانسي در يك شبكه قدرت و تاثير پارامترهاي مختلف در روند تغييرات منحني فركانسي از جمله اضافه بار شين مدلسازي مي گردد. سپس با توجه به پارامترهاي امنيت شبكه و مشخص شدن محدوده فركانسي مجاز سيستم، روشهاي قطع بار استاتيك و ديناميك مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. در پايان با توجه به سرعت پاسخگويي رله ها در حذف بار ديناميك، روشي ابداعي بمنظور محاسبه ضريب تصحيح عملكرد رله هاي فر كانسي بار ارائه مي گردد. اعمال اين ضريب در اولين گام بارزدايي ، دستيابي به يك حذف بار تطبيقي در يك توالي موثر را نتيجه خواهد داد . همچنين، نتايج حاصل شده از اعمال اين ضريب تصحيح در اولين گام بارزدايي مورد تحليل و ارزيابي قرار
مي گيرد.

 

ميثم مشايخ -شهرام جديد
قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيست مهاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *