محاسبه بهره و چگالی حامل ديناميکی تقويتکننده ليزر نيمههادی به روش ماتريس انتقالی

در اين مقاله تقويتکننده ليزر نيمههادی ١ با شيوهای مبتنی بر روش ماتريس انتقالی ٢ تحليل میشود . برخلاف ليزرهای نيمههادی که جريان مدوله میشود در اينجا فرض
میشود تنها سيگنال نوری ورودی توسط فرکانس خاصی مدوله شده است. در اين تحليل مشاهده میشود هرچه فرکانس مدولاسيون ورودی کمتر باشد بهره دچار اعوجاج بيشتری میشود اما در فرکانسهای مايکروويو بهره دارای مقدار متوسطی خواهد بود و شکل موج خروجی از ورودی تبعيت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *