محاسبه اندوكتانس ورودي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – روش نوين تشخيص خطاي داخلي

ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوكتانس ورودي ترانسفورماتور

دانلود مقاله : محاسبه اندوكتانس ورودي ترانسفورماتور

متناسب با اهميت حفاظت ترانسفورماتور قدرت، طرحهاي

حفاظتي مختلف ي ازجمله طرح ديفرانسيل، اضافه جريان،اضافه شار و غيره جهت حفاظت ترانسفورماتور قدرت در

برابر خطاهاي داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد.

در اين مقاله به مهمترين طرح حفاظتي ترانسفورماتور قدرت كه يك حفاظت واحد ميباشد، پرداخته ميشود.

جريان هجومي مي تواند عملكرد نابجاي حفاظت ديفرانسيل فازي را درپي داشته

باشد. بنابراين لازم است روشي پايدار، سريع و مطمئن جهت تشخيص جريان هجومي از خطاي داخلي مورد استفاده قرار

گيرد. در اين مقاله يك روش نوين براساس محاسبه مقدار اندوكتانس ورودي فاز ترانسفورماتور به صورت لحظه اي،

جهت تمايز بين جريان هجومي از خطاي داخلي ارائه مي گردد.

نه تنها شبيهسازيهاي متعدد بيانگر عملكرد مناسب و قابل اطمينان رله پيشنهادي در حفاظت ديفرانسيل

ترانسفورماتور قدرت ميباشد بلكه صحت اين روش در يك شبكه واقعي نيز ثابت شده است.

 

مهمترين تهديد براي پايداري يك سيستم قدرت، بروز اتصال كوتاهها در آن ميباشد. اين امر موجب تغييرات شديد

و ناگهاني در جريان و ولتاژ سيستم مي شود . در رابطه با ترانسفورماتورهاي قدرت متناسب با قدرت آنها، حفاظتهاي

مختلفي مطرح شده است.

حسن آبنيكي حسن منصف
دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
تهران، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *