متعادل سازي بار در شبكه هاي توزيع فشارضعيف توسط جابجايي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – متعادل سازي بار در شبكه هاي توزيع فشارضعيف توسط جابجايي مشتركين تكفاز

دانلود مقاله : متعادل سازي بار در شبكه هاي توزيع فشارضعيف توسط جابجايي مشتركين تكفاز

عدم تعادل بار يكي مسائل مهم و رايج در شبكه هاي توزيع مي باشد كه به دليل عدم توزيع مناسب بارها و مشتركين بين

فازها به وجود مي آيد و پيامدهاي مهمي از قبيل افزايش تلفات در شبكه ي توزيع را در پي دارد.

در اين مقاله ضمن معرفي و مرور معيارهاي موجود، ضرايب عدم تعادل جديدي معرفي شده است. سپس با بكارگيري يك روش بهينه سازي

مبتني بر الگوريتم تجمع ذرات، براي توزيع مناسب مشتركين تكفاز بين فازها به منظور كاهش عدم تعادل ارائه شده است .
شبيه سازي ها در يك سيستم نمونه انجام شده و انواع معيارهاي مطرح با يكديگر مقايسه شده است. نتايج مطالعات عددي كارايي روش پيشنهادي را نشان مي دهد.

نامتعادل بودن شبكه يكي از مسايل و مشكلات مرسوم در شبكه هاي توزيع مي باشد كه به دليل عدم توزيع مناسب بارها و

مشتركين تكفاز بين فازهاي مختلف شبكه، غيريكنواخت بودن مصرف مشتركين و وجود مشتركين سه فاز نامتعادل ايجاد مي گردد.عدم تعادل بار باعث عدم تعادل در

جريان فازهاي خطوط شبكه توزيع مي گردد كه اين عامل سبب نامتعادلي ولتاژ در فازهاي شبكه مي شود.

 

 

اميد همايي حميد فلقي ارسلان نجفي محمد دهقانيان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *