مبدل dc-dc دوطرفه براي سيستم مديريت انرژي پيل سوختي

استفاده از المان هاي ذخيره انرژي براي تامين پيك بار و راه اندازي پيل هاي سوختي در حالات گذرا امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. باتري هاي ولتاژ پايين كه توسط يك مبدل دوطرفه به باس ولتاژ بالا متصل شده اند، گزينه مناسبي براي سيستم مديريت انرژي در پيل هاي سوختي مي باشد. در اين مقاله يك مبدل dc-dcدو طرفه ايزوله با ويژگي كليد زني نرم براي كاربردهاي مذكور ارائه مي گردد. اين مبدل با دارا بودن مزايايي چون سادگي توپولوژي مدار، كليد زني نرم بدون نياز به افزودن المان هاي اضافي به مدار، راندمان بالا و سادگي كنترل از مبدل هاي تمام پل و نيم پل مرسوم متمايز مي گردد. علاوه بر بررسي اصول عملكرد و آناليز حالت دائمي، مدار
پيشنهادي با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCشبيه سازي شده تا صحت تحليل هاي نظري تأييد گردد. بر اساس مدل متوسط مدار، سيستم كنترلي مبدل طراحي و با نرم افزار  Matlab/Simulink شبيه سازي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *