مانيتورينگ و نظارت بر ميزان آلودگي مقره ها و زمان بندي بهينه شستشوي مقره ها در مناطق ساحلي و بياباني

اصولاً آلودگي مقره ها يكي از مهمترين محدوديتها و فاكتورهاي انتخاب مقره هاي (از نوع اتكايي و يا آويز) خطوط انتقال و پست ها در مناطق ساحلي، شرجي و بياباني و داراي آلودگي صنعتي مي باشد. بالا بودن هزينه هاي شستشوي مقره ها در مناطق شرجي و بياباني-ساحلي و خاموشيهاي اجباري و طبق برنامه جهت انجام  مقره شويي و پايين بودن ضريب اطمينان شبكه بر اثر عدم تشخيص به موقع و دقيق محلهاي آلوده، ارائه دهندگان اين مقاله را بر آن داشت تا راه حلهاي مختلف براي  غلبه بر اين مشكلات را بررسي و ارائه راهكار نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *