مالتی پلکسینگ دسته سیم خودرو با استفاده از پروتکل CAN

مالتی پلکسینگ سی مبندي خودرو، تکنولوژي است که با شبکه کردن چند نقطه مختلف در خودرو به منظور انجام کارهاي مختلف با سرعت بالا بوجود می آید . چند بخش مختلف در یک سیستم مثل موتور خودرو که باید کارکرد آنها را کنترل کرد به عنوان یک گره واحد در نظر گرفته می شوند. کارهاي کنترلی به وسیله نرم افزار ها و نیمه هادي هاي مختلف انجام شده و سپس دستورات کنترلی مناسب در شبکه انتقال مییابد. تکنیک هاي انتقال اطلاعات بین گره هاي مختلف در یک شبکه به پروتکل معروف می باشد که در زمینه خودرو معروفترین آنها پروتکل CAN میباشد.

 

مائده محمديفر و هدي موفق مقدم
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *