كنترل V/f موتور القايي با استفاده از اينورترهاي چند سطحي به روش الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات PSO

در اين مقاله، روش جديدي براي كنترل V/fموتورهاي القايي معرفي مي گردد. در اين روش از اينورترهاي چند سطحي طبقه اي استفاده مي شود. روش كليدزني بكار گرفته شده، تكنيك شكل موج پله اي با هارمونيك هاي بهينه شده1مي باشد. براي رسيدن به ولتاژ دلخواه زواياي كليد زني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات (PSO) 2محاسبه شده و در هر سيكل با استفاده ازجدول مراجعه 3به اينورتر اعمال مي شوند. مزيت اين روش در اين است كه هارمونيك هاي مرتبه پايين توسط اينورتر و هارمونيك هاي مرتبه بالاتر توسط موتور حذف مي شوند. بنابراين نيازي به استفاده از فيلتر در خروجي اینورتر نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *