كنترل گرم كننده روغن با استفاده از روش خطي مربعي گوسي با بازيابي حلقه

سيستم گرم كننده روغن يك سيستم دو ورودي و دو خروجي با اندركنش بالا است و بنابراين كنترل آن مشكل است. در اين مقاله در نظر داريم، سيستم چند ورودي- چند خروجي گرم كننده روغن را با استفاده از روش ، LQG/LTRكنترل كنيم. كنترل كننده LQGكه
در آن طراحي كنترل كننده مبتني بر كنترل بهينه است كه از ديناميك شناخته شده خطي سيستم استفاده مي كند. هدف، طراحي اين كنترل كننده بهبود پايداري عملكرد سيستم و حذف اثر تداخل و اغتشاش است. پس از بيان خلاصه اي از روش LQG/LTRنتايج حاصل از اعمال اين روش ذكر گرديده است. در انتها جمع بندي روش بيان گرديده است. در اين مقاله به روش LQGمبتني بر بازيابي حلقه در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *