كنترل پيش بين غيرخطي موتور سوييچ رلوكتانس

در اين مقاله به بررسي كنترل پيش بين موتور سوييچ رلوكتانس مي پردازيم، از آنجا كه كنترل كننده پيش بين شيوه كنترلي بر اساس مدل سيستم مي باشد مدلي كه در نظر مي گيريم يك مدل خطي محلي نروفازي است كه دليل انتخاب اين مدل آن است كه در هر لحظه با بكارگيري اين مدل يك مدل خطي محلي از سيستم بدست مي آوريم و با بكارگيري اين مدل خطي محلي طراحي كنترل كننده پيش بين جهت اين سيستم غيرخطي به طراحي كنترل كننده براي يك سيستم خطي در هر لحظه تبديل مي گردد، از طرفي با ايجاد تغييراتي در تابع هدف
كنترل كننده پيش بين به كموتاسيون در موتور دستم ييابيم.

 

آرش صادق زاده – و بابك نجار اعرابي
پژوهشگاه نيرو- گروه الكترونيك صنعتي
دانشگاه تهران- گروه مهندسي برق و كامپيوتر
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *