كنترل هزينه پروژه ها با استفاده از روش مديريت ارزش كسب شده (EVM)

يكي از دغدغه هاي اصلي مديران پروژه ‌ها آن است كه بتوانند پروژه را بر‌طبق برنامه زمانبندي از پيش تعيين شده و بودجه تخصيصي به پايان رسانند. ب ا استفاده از تكنيك مديريت ارزش كسب شده ) ‌ � P P0F(EVMميتوانيد هزينه پروژه را برنامه ‌ريزي و كنترل نماييد. ما در اين مقاله سعي داريم كه درخصوص معرفي تكنيك مديريت ارزش كسب شده و چگونگي متقاعد نمودن مديران پروژه‌ها براي استفاده از اين روش و نرم افزارهاي مربوط به آن، بپردازيم. هيچكس حتي در موقعيت مدير ‌ ارشد و نيز مديران مياني سازمان ‌ها، نمي تواند در مقابل راحتي استفاده از روش مديريت ارزش كسب شده، بحثي داشته باشد و مهم نيست كه فشار مديريت سطح بالا چقدر باشد يا فرايندهاي مديريت پروژه چقدر اجباري هستند؛ زيرا اولين اولويت مدير پروژه، تحويل موفقيت آميز پروژه بوده و مدير پروژه اگر نخواهد كه از EVMاستفاده كند؛ بهانه اي مناسب براي عدم استفاده از آن را پيدا خواهد نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *