كنترل موتور سنكرون IPM با استفاده از مفهوم شار روتور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه روش كنترل موتور سنكرون IPM با استفاده از مفهوم شار روتور توسعه يافته جهت كاهش ريپل گشتاور

دانلود مقاله : ارائه روش كنترل موتور سنكرون IPM با استفاده از مفهوم شار روتور توسعه يافته جهت كاهش ريپل گشتاور

در اين مقاله دو روش كنترلي موتور IPM مبتني بر SVMDTC ارائه شده و مقايسه كاملي بين اين دو روش و روش DTC معمول در دو سطح فركانس كليدزني مختلف صورت گرفته است. گشتاور و شار توسط كنتر لكننده هاي PI تنظيم شده و بردار ولتاژ استاتور توسط بخش SVM توليد مي گردد. تخمين گر شار و گشتاور مورد استفاده نيز بر مبناي مفهوم شار روتور توسعه يافته است، كه شامل معادلات مدل ولتاژ و جريان بوده و امكان تخمينت دقيق شار استاتور را فراهم م يسازد. نتايج حاصل از شبيه سازي ها، كاهش چشمگير در رپيل شار و گشتاور نسبت به روش DTC معمول را نشان مي دهند. همچنين اعوجاج مربوط به جريان ها نيز با توجه به كاهش رپيل شار  و گشتاور در اين روش به شكل بسيار مناسبي كاهش يافته و جريان هاي نزديك به سينوسي را ايجاد مي كند. از ديگر مزاياي اين ساختارها دست يابي به فركانس  ثابت كليد زني است . ساختار SVMDTC با دو كنترلر PI امكان كنترل مجزا شار و گشتاور را فراهم ساخته و ريپل گشتاور و اعوجاج هارمونيكي جريان را نسبت به ساختار SVMDTC با يك كنترلر PI به مقدار كمي بهبود ميبخشد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *