كنترل مقاوم سازه يك درجه آزادي با رفتار غيرخطي

كنترل پاسخهاي سازه تحت بارهاي ديناميكي ناشي از عوامل طبيبعي در دهههاي اخيرموضوع تحقيق و بررسي محققين و مهندسين سازه و زلزله بوده است. تئوريهاي كنترل فعال موجود در مهندسي عمران از مسائل مربوط به كنترل در رشته مهندسي برق منتج ميگردند كه خود شامل تئوريهاي خطي و غير خطي كنترل، بسته به پارامترهاي موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *