كنترل كننده توان بين خطي بر مبناي مبدل ماتريسي اسپارس تغيير يافته

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كنترل كننده توان بين خطي بر مبناي مبدل ماتريسي اسپارس تغيير يافته

دانلود مقاله : كنترل كننده توان بين خطي بر مبناي مبدل ماتريسي اسپارس تغيير يافته

در اين مقاله با توسعه مبدل ماتريسي اسپارس، يك مبدل

ماتريسي، با يك ورودي سه فاز و چند خروجي سه فاز به دست مي آوريم. اين مبدل به عنوان كنترل كننده توان بين خطي (IPFC)

پياده سازي مي شود و به عنوان جايگزيني بر اي اينورترهاي منبع ولتاژي مطرح مي شود كه در لينك DC به همراه يك خازن الكتروليت حجيم،

مواز ي هستند . روابط مربوطه را به دست آورده و محدوده عملكرد IPFC محاسبه مي شود.

براي IPFC جديد، يك روش كنترلي برمبناي كنترل مد لغزشي ارائه مي شود كه بهبود يافته روش ارائه شده در

مراجع است. روش كنترلي ارائه شده داراي محدوده عملكرد

پايدار وسيعتري نسبت به روش موجود در مراجع است .

عملكرد IPFC جديد و كنترلر مذكور در نرم افزار PSCAD/EMTDC توسط شبيه سازي ارزيابي مي شود.

ادوات FACTS بر مبناي اينورترهاي منبع ولتاژ، گز ينه مهمي در كنترل پخش بار در شبكه هاي قدرت مي باشند. اين

ادوات علاوه بر كنترل شارش توان، در بهبود پايداري گذرا،

افزايش ميرايي سيستم و حفظ پا يداري ولتاژ نيز مؤثرند .

علي واحديان خضرلو سيد حسين حسيني ابراهيم بابايي
تبر دانشگاه يز
تبريز – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *