كنترل كامل بدون سنسور موتور رلوكتانس سوييچي از شروع تا سرعت هاي بالا

با پيشرفت و گسترش تحقيقات بر روي موتورهاي رلوكتانس سوئيچي، روشهاي متنوعي جهت طراحي راه اندازهاي مختلف، براي اين دسته از ماشين ها ارائه گرديده  اند. آنچه در اين مقاله از نظر خواهد گذشت مروري كلي بر ساختار موتور رلوكتانس سوئيچي، معرفي روشهاي مختلف راه اندازي اين موتورها به همراه ارائه يك روش  جديد و كامل در راه اندازي بدون سنسورانواع موتور رلوكتانس سوئيچي از شروع تا سرعتهاي بالا مي باشد. روش جديد ارائه شده شامل پنج مرحله و بر پايه اعمال پالسهاي تشخيص به يك فاز غير فعال مي باشد.پالسهاي تشخيص به يك فاز غير فعال كه شيب منحني تغييرات اندوكتانس آن منفي است، اعمال مي شوند وجريان  حاصله برروي مقاومتهاي سري با سيم پيچهااندازه گيري مي شوند. با تحليل مقاديراندازه گيري شده توسط يك مدار هوشمند، موقعيت روتور تعيين مي شود و فاز  مناسب براي روشن شدن انتخاب مي گردد.پس از راه اندازي اوليه الگوريتمهاي مختلفي براي كنترل سرعت، گشتاور و جريان به كار گرفته مي شوند كه توضيحات آنها  به همراه مراحل پنجگانه آمده است. در ادامه جزئيات سخت افزار لازم براي پياده سازي مراحل فوق به همراه شكل موجهاي دريافتي از مدار راه انداز درمراحل مختلف آورده شده اند كه مؤيد اجراي طرح مي باشند.

 

ابراهيم افجه اي- محمد مهدي نظام آبادي- محمدعلي محمودي ساعتي
دانشگاه شهيد بهشتي- مركز پژوهشي سعادت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *