كنترل فيلتر فعال با استفاده از شار مجازي و مدولاسيون بردار فضايي دوازده ناحيه اي

يكي از روش هاي كاهش هارمونيك هاي ايجاد شده توسط بارهاي غير خطي استفاده از فيلتر هاي فعال مي باشد. فيلتر هاي فعال نه تنها جريان هاي هارمونيكي را از بين مي برند بلكه براي جبران سازي توان راكتيو ناشي از بارهاي نامتقارن متصل به شبكه يا ولتاژهاي نامتقارن شبكه موثر م ي باشند. فيلتر هاي فعال، استفاده از يكسوكننده ها را بدون هزينه زياد و تجهيزات اضافي گسترش داده اند. در اين مقاله روش موثر و جديدي براي كنترل فيلترهاي فعال ارائه مي گردد. اين روش بر پايه كنترل مستقيم توان (DPC) با مدولاسيون بردار فضائي SVM با ساختار دوازده ناحيه اي براي كنترل هم زمان جريان هاي AC و ولتاژ DC بنا شده است . همچنين به جاي سنسور هاي ولتاژ خط از تخمين زن شار به منظور تخمين ولتاژ شبكه استفاده شده است. براي اينكه اين روش در برابر اعوجاج هاي بوجود آمده در ولتاژ خط مقاوم باشد از يك حلقه قفل فاز م وثر و كارآمد استفاده شده است.مزاياي اين روش الگوريتم ساده، ديناميك مناسب، فركانس سوييچينگ ثابت و مقاوم بودن روش كنترل در برابر اعوجاج خط مي باشد.

 

عبدالرضا رحمتي، سيد اديب ابريشمي فر، ابراهيم عبيري جهرمي، رقيه اسكندري
دانشگاه علم وصنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *