كنترل فيلتر اكتيو جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي جديد به منظور كنترل فيلتر اكتيو جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان با كاهش اندازه فيلتر اكتيو

دانلود مقاله : ارائه روشي جديد به منظور كنترل فيلتر اكتيو جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان با كاهش اندازه فيلتر اكتيو

در اين مقاله روشي جديد براي كنترل فيلتر اكتيو براي حذف هارمونيك هاي مزاحم و ارتقاء ضريب توان سيستم به

مقدار واحد با استفاده از تئوري تعادل قدرت ارائه شده است.

 

اين روش كه به تخمين جريان هاي مرجع منبع مي پردازد، به گونه ايي عمل مي كند كه منبع، فقط مولفه اصلي جريان را به بار تحويل دهد و مولفه هاي ديگر كه

هارمونيكي هستند توسط فيلتر اكتيو تامين شوند. با ايجاد تغييرات در استراتژي كنترلي تئوري تعادل توان، روش كنترلي بدست آمده است كه

موجب كاهش 1 ساق از 3 ساق مبدل شده در نتيجه باعث كاهش اندازه و هزينه فيلتر اكتيو شده است .

 

كارايي روش كنترلي با تغيير دادن سطح بار هارمونيكي و قرار دادن بار هاي هارمونيكي متفاوت در هر فاز مورد بررسي قرار گرفته است.

در شبيه سازي مربوط به اين روش ويژه كنترلي امپدانس مسير تا حد امكان اهمي- سلفي در نظر گرفته شده است تا كمترين جريان هارمونيكي نيز اثر خود را بر روي

ولتاژ نشان دهد . با انجام شبيه سازيهاي مربوطه،

استراتژي جديد كنترلي پياده شده بر روي فيلتر اكتيو و سيستم تحت بررسي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. نتايج شبيه سازي نشان دهنده كارايي خوب روش

پيشنهادي نسبت به روش هاي مرسوم ديگر در كنترل فيلتر اكتيو است.

 

 

مهدي تقي زاده مجيد نيري اسماعيل محبوبي مقدم
دانشگاه صنعتي شيراز
شيراز – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *