كنترل فركانس مدرن در شبكه هاي به هم پيوسته و ارائه روشي مناسب براي شبكه برق ايران

عدم تناسب روش سنتي كنترل فركانس با رشد شبكه افزايش كيفيت كنترل فركانس جهت اتصال به شبكه هاي مجاور ، لزوم ايجاد قابليت كنترل خطوط تبادلي در بلوكهاي كنترلي جهت كنترل تبادلات در حد برنامهريزي شده و بهرهبرداري از شبكه بهم- پيوسته كشورهاي اكو كه در آينده به ايران سپرده شده است از مهمترين عوامل جهت بازنگري در نحوه كنترل فركانس در شبكه به نظر ميرسند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *