كنترل سطح درام و فشار ديفرنس واحد اشكوداي نيروگاه مشهد

در اين مقاله، ابتدا سيستم كنترل سطح درام و فشار ديفرنس واحد اشكوداي نيروگاه مشهد معرفي شده است. سپس معايب سيستم قبلي از قبيل كندي سيستم كنترل سطح درام، مشكل مكانيكي والوها، لختي والوها و عملكرد غير خطي عملگر والو توضيح داده شده است. در ادامه پديده هاي PrimingوHammering و مشكلاتي كه در صورت لحاظ نشدن آنها در سيستم پيش خواهد آمد، بيان شده است. پس از بيان اشكالات سيستم، از روش تبديل لاپلاس و همچنين از طريق نرم افزار MATLABو الگوريتم n4sidتوابع تبديل سيستم محاسبه شده و نتايج دو روش با هم مقايسه شده و روش بهتر انتخاب شده است. سپس به طراحي كنترلر جديد براي سيستم پرداخته شده است و راهكارهاي مناسب جهت رفع معایب سیستم مطرح شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *