كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي

كنترل موتورهاي القايي سه فاز با توجه به نقش مهم آنها در صنعت، از اهميت خاصي برخوردار است. در موتورهاي روتور سيمپيچي شده، كنترل سرعت از طريق تغيير مقاومتهاي خارجي روتور امكانپذير ميباشد. اين روش بيشتر در موتورهاي با توان پايين كاربرد دارد و در موتورهاي توان بالا به دليل تلفات اهمي زياد، كمتر استفاده ميشود، به همين خاطر در موتورهاي توان بالا ميتوان از روش ديگري به نام درايو كرامر استاتيك1 استفاده كرد تا به جاي تلفات اهمي، بازيافت انرژي داشت. در
كاربردهايي كه نياز به گشتاور توليدي بالايي است و يك موتور پاسخگو نميباشد، مي توان چند موتور را به صورت مكانيكي كوپل كرد تا گشتاور بار بين آنها تقسيم گردد. به دليل تغيير پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي موتور، تقسيم گشتاور به طور مساوي بين موتورها با مشكل مواجه ميشود. در اين مقاله روش جديدي مبتني بر درايو كرامر استاتيك ارايه شده، كه با وجود تغيير در پارامترهاي موتور، مقاوم و منعطف است. در نهايت روش پيشنهادي براي يك سيستم با دو موتور القايي 200اسب بخار كه به صورت مكانيكي كوپل شدهاند، در MATLAB/SIMULINK شبيهسازي شده است. نتايج حاصل نشان دهنده تقسيم مساوي بار بين دو موتور با پارامترهاي متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *