كنترل ثانويه ولتاژ در شبكه سراسري ايران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – پياده سازي يك الگوريتم نوين براي كنترل ثانويه ولتاژ در شبكه سراسري ايران

دانلود مقاله : پياده سازي يك الگوريتم نوين براي كنترل ثانويه ولتاژ در شبكه سراسري ايران

كنترل ثانويه ولتاژ در افق زماني چند ثانيه تا يك يا چند دقيقه عمل ميكند.

هدف از كنترل ثانويه ولتاژ تثبيت پروفيل ولتاژ در يك ناحيه مشخص از سيستم است.

در حال حاضر در اغلب شبكه هاي دنيا و از جمله شبكه برق ايران تنها ابزار

كنترل ولتاژ در حالت نرمال يا در حالت بروز پيشامدهاي خيلي شديد همان كنترلهاي موجود در نيروگاهها نظير كنترل ولتاژ خودكار AVR و يا

كليدزني بانكهاي خازني در سمت انتقال است.

بهمين دليل توزيع توان راكتيو و نيز پروفيل ولتاژ بهينه نبوده و نيازمند انديشيدن تمهيدات خاصي است.

 

كنترل ثانويه ولتاژ ميتواند توزيع توان راكتيو و پروفيل ولتاژ را در يك ناحيه مشخص بهينه كند. هر ناحيه كنترلي شامل يك

شين پايلوت (از ميان شينهاي بار) و چند ژنراتور كنترل كننده است.

هدف اين مقاله تعيين بهينه شينه هاي پايلوت كنترل

ولتاژ است. براي تعيين شينهاي پايلوت كنترل ولتاژ از الگوريتم ايمني استفاده شده و روش پيشنهادي براي چند شبكه نمونه و شبكه سراسري ايران پياده سازي مي شود.

 

تورج امرايي ، غلامرضا رجبي ، مهدي صلاي نادري ، همايون حائري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *