كنترل توربين بادي با ژنراتور آسنكرون تغديه دوبل، براي كار در نقطه بازده ماكزيمم

مهمترين مزاياي توربينهاي سرعت متغير،افزايش توان توليدي، بهبود كيفيت توان ) (Power Qualityو كاهش استرس مكانيكي وارد شده بر توربين است. در اين مقاله پس از ارايه مدل توربين بادي با تغذيه دوبل ، به ارائه يك ايده كنترلي مناسب براي ايجاد امكان تغيير سرعت در اين تورين ها خواهيم پرداخت. نتايج بدست آمده حاكي از مناسب بودن مدلسازي و سيستم كنترل ارايه شده در مقاله است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *