كنترل توان خروجي پيل سوختي بر مبناي هوش محاسباتي

در اين مقاله مدلسازي , شبيه سازي و كنترل سيستم توليد انرژي الكتريكي پيل سوختي الكتروليت پليمري براي كاربردهاي خانگي انجام گرفته و از كنترل كننده فازي براي كنترل توان خروجي پيل سوختي استفاده شده است . سيستمي كه براي شبيه سازي انتخاب شده شامل پيل سوختي الكتروليت پليمري 5 كيلوواتي, اينورتر كه به همراه آن فيلتر و ترانسفورماتور افزاينده است ، مي باشد. جهت بررسي مدل پيل سوختي و نشان دادن قابليت كنترلر به كار گرفته شده , سيستمي جدا از شبكه با دو نوع بار استاتيك كه نشان دهنده بارهاي روشنايي منازل مي باشد و ديگري بار موتوري را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج شبيه سازي با استفاده از Simulink/Matlab مشخص مي كند كه ولتاژ دوسر بار و توان مورد نياز آن به خوبي توسط كنترل كننده فازي تأمين مي شوند. همچنين ارزيابي كيفيت توان تأييد مي كند كه هارمونيك ولتاژ دو سر بار مطابق استاندارد IEEE_519 براي كاربردهاي خانگي مي باشد.

عباس مولوي دارياني- محمد شاهيني-حسن رستگار- علي اصغر قديمي
دانشكده مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميركبير (قطب علمي قدرت ايران) – دانشگاه تربيت مدرس
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *