كنترل تك سيكلي ژنراتور دوسو تغذيه (DFIG)

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – كنترل تك سيكلي ژنراتور دوسو تغذيه (DFIG) جهت توليد توان در يك توربين بادي

دانلود مقاله : كنترل تك سيكلي ژنراتور دوسو تغذيه (DFIG) جهت توليد توان در يك توربين بادي

گسترش استفاده از منابع انرژي هاي تجديدپذير به سبب سازگاري با محيط زيست و دسترسي راحت و كم هزينه آن ها است .انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديد  پذير، بطور گسترده ولي پراكنده در دسترس مي باشد. در اين مقاله كنترل كننده ايي جهت كنترل توان اكتيو و راكتيو يك سيستم بادي با ژنراتور القايي دوسو تغذيه ارائه شده است. ژنراتور توسط يك مبدل پشت به پشت كه از سيستم كنترلي موسوم به تك سيكلي جهت كنترل آن بهره مي برد ، به شبكه متصل مي گردد. مبدل سمت  ژنراتور و شبكه به ترتيب سرعت ژنراتور و توان راكتيو شبكه را توسط كنترل كننده پيشنهادي كنترل مي نمايد. به منظور افزايش دقت كنترل كننده، پارامترهاي PI موجود در آن را با استفاده از الگوريتم بهينه سازي پرندگان (PSO) بهينه مي كنيم. نتايج شبيه سازي براي سيستم ارائه شده تحت حالت هاي مختلف از قبيل تغيير بار، اعمال  خطا و همچنين بارهاي نامتقارن از قبيل بار غيرخطي توانايي بارز كنترل كننده پيشنهادي را نشان مي دهد.

علي يزدخواستي
دانشگاه كاشان
كاشان – ايران

عباس كتابي
دانشگاه كاشان
كاشان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *