كنترل تجهيزات شبكه از راه دور با استفاده از تلفن همراه و پروتكل SNMP

شبكه ارسدراين مقاله با استفاده از تلفن همراه و پروتكل SNMPراهكاري طراحي و پياده سازي شده است كه از طريق آن ميتوان تجهيزات شبكه را از راه دور كنترل كرد. اين ساختار بدين شكل است كه نرم افزاري براي دريافت و ارسال SMSاز طريق رايانه طراحي و پياده سازي شده كه اين نرم افزار پيامهاي مدير شبكه را دريافت كرده و دستورات مورد نياز را با استفاده از SNMPبر روي تجهيزات شبكه اعمال ميكند؛ همچنين اين نرم افزار اين امكان را ايجاد ميكند كه آلارم هاي دريافتي از سوي تجهيزات شبكه به صورت پيام كوتاه به تلفن همراه مدير شبکه ارسال میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *