كنترل بهينه موتورهاي آهنرباي دائم سنكرون بر مبناي مولفه هاي ولتاژ در ناحية تضعيف شار

قابليت كنترل موتورهاي آهنرباي دائم سنكرون به صورت خود كنترل شونده و امكان دستيابي به عملكرد با سرعت متغير در محدودة وسيع، باعث شده تا روشهاي كنترل مختلفي بسته به كاربرد مو تور و به منظور استفاده مطلوب از مزاياي ذاتي آنها ارائه شوند. به دليل طراحي اين روشها در صفحه مختصات جريان امكان به اشباع رفتن  كنترل كننده هاي جريان در ناحيه تضعيف شار وجود دارد . در اين مقاله سعي شده با معرفي روش كنترلي بر مبناي مولفه هاي ولتاژ كه بر خلاف روشهاي پيشين كنترل ماشين به جاي صفحه جريان در صفحه مختصات ولتاژ طراحي مي گردد، مشكل ذكر شده بر طرف و درنتيجه رفتار ماشين در محدوده وسيع سرعت بهبود يابد.

 

مهدي توكلي – دكترصادق واعظ زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *