كنترل بدون سنسور موقعيت رتور در يك موتور- ژنراتور رلوكتانسي با ميدان كمكي

در اين مقاله، روش جديدي براي درايو و كنترل بدون سنسور موتور – ژنراتور رلوكتانسي با ميدان كمكي ارائه مي شود. موتور سويچ رلوكتانس مورد مطالعه داراي ساختاري متفاوت نسبت به ديگر SRMها مي باشد. اين مقاله از اين تفاوت ساختار در موتور SRMاستفاده كرده و روش جديدي براي درايو و كنترل بدون سنسور و غيرمستقيم آن معرفي مي كند. تفاوت اين موتور با ديگر SRMها در وجود سيم پيچي ثابت در آن است كند كه توليد ميدان كمكي مي . اين سيم پيچ داراي هسته ي
استوانه اي متحرك، متصل به رتور در وسط آن است كه ميدان مغناطيسي توسط آن هدايت مي شود. در اين روش، ولتاژ سينوسي فركانس بالا و دامنه كم به عنوان سيگنال حامل به سيم پيچ تحريك اعمال مي شود. شار مغناطيسي توليد شده توسط سيم پيچ ميدان كمكي از طريق هسته و رتور به قطب هاي استاتور هدايت مي شود. اين شار مغناطيسي ولتاژي را بر روي سيم پيچ هر يك از فازهاي استاتور القا مي كند. ولتاژ القا شده در هريك از فازها حاوي اطلاعات مفيد از موقعيت قطب هاي رتور نسبت به قطب هاي استاتور مي باشد. با استفاده از تكنيك مناسب دمدولاسيون، اطلاعات مورد نظر استخراج شده و بر اساس آن، براي روشن يا خاموش كردن فازهاي استاتور تصميم گيري مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *